Skip to main content
espa-gr
 1. Διαχειριστής ιστοσελίδας
  1. Η Εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΙΑ Ι.Κ.Ε που εδρεύει στην Θάσο (Θέση Ντουλάπι) με Α.Φ.Μ.: 800933778 και Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 145257230000, η οποία εφεξής και χάριν συντομίας θα καλείται ως «η Εταιρεία».
 2. Πεδίο εφαρμογής
  1. Οι παρόντες όροι χρήσης αφορούν αποκλειστικά τη χρήση της ιστοσελίδας https://eliastonevillas.com/καθώς και τις σελίδες της Εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram,TikTok,Youtube) ή όπου αλλού αναφέρεται ότι εφαρμόζονται αναλογικά.
  2. Οι παρόντες όροι δύνανται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους Πελάτες. Σε κάθε περίπτωση οι τροποποιημένοι όροι δεν θα ισχύουν αναδρομικά.
  3. Η παρούσα ιστοσελίδα απευθύνεται σε επαγγελματίες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και Ιδιώτες, οι οποίοι εφεξής και χάριν συντομίας θα καλούνται ως οι «Πελάτες».
 3. Σκοπός ιστοσελίδας
  1. H ενημέρωση του κοινού και των υποψηφίων πελατών της Εταιρείας για τις υπηρεσίες ενοικιαζόμενων δωματίων, καθώς και η δυνατότητα εγγραφής στην υπηρεσία newsletter της Εταιρείας για μελλοντικές προσφορές και ενημερώσεις.
  2. Η Εταιρεία αποτελεί επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις έχοντας λάβει σχετική άδεια από τον ΕΟΤ και έχει αριθμό ΜΗΤΕ___________________________.
 4. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
  1. Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
  2. Συμπληρώνοντας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην παρούσα ιστοσελίδα δηλώνετε ότι έχετε την εξουσιοδότηση του φυσικού προσώπου για την παροχή τους προς την Εταιρεία.
 5. Διανοητική ιδιοκτησία της Εταιρείας
  1. Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, γραφικών, εικόνων, ηχητικών, φωτογραφιών και λογισμικού) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας.
  2. Απαγορεύεται, ολικά ή μερικά, η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή και αναμετάδοση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, η αποθήκευση σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοση σε ηλεκτρονική, μηχανική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, στο πρωτότυπο, σε μετάφραση ή άλλη διασκευή και τροποποίηση της μορφής, του περιεχομένου και της εμφάνισής της, χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας.
  3. Η εμφάνιση του υλικού στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης ή εκμετάλλευσής του.
 6. Διανοητική ιδιοκτησία τρίτων
  1. Εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα και σχέδια που ανήκουν σε τρίτους παραμένουν ιδιοκτησία τους και δεν επιτρέπεται η χρήση τους δίχως την προηγούμενη άδεια των ιδιοκτητών τους.
 7. Λογαριασμοί μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Youtube, TikTok)
  1. H Εταιρεία δεν υιοθετεί απόψεις που εκφράζονται σε σχόλια, δημοσιεύσεις ή και στα κείμενα που φιλοξενούνται στους λογαριασμούς που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
   1. Οι επίσημοι λογαριασμοί της Εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Youtube, TikTok) παρουσιάζονται μέσω υπερσυνδέσμου στην ιστοσελίδα.
  2. Όποιο εμπορικό σήμα ενδέχεται να αναφερθεί σε δημοσιεύσεις στις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, παραμένει ιδιοκτησία του αντίστοιχου κατόχου του, και δεν συνεπάγεται την προώθηση, έγκριση ή πρόταση της Εταιρείας για αυτόν.
  3. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας σε σχέση με τις αναρτήσεις σε λογαριασμούς που διαθέτει ο Διαχειριστής παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μέσω email ή με απευθείας μήνυμα στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης.
 8. Περιγραφή Υπηρεσιών
  1. Πληροφορίες και τεχνικά στοιχεία που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας ενδέχεται να είναι ανακριβή.
  2. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν αναντιστοιχία μεταξύ της διαθέσιμης εικόνας και των πραγματικών τεχνικών χαρακτηριστικών των έργων.
  3. Περιγραφές υπηρεσιών που φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα δεν δεσμεύουν την Εταιρεία και έχουν μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα.
 9. Κρατήσεις
  1. Η παρούσα ιστοσελίδα δεν παρέχει υπηρεσίες κρατήσεων.
  2. Η πολιτική κρατήσεων της επιχείρησης διαφέρει ανάλογα με τον ιστότοπο κράτησης ή το κανάλι κράτησης.
 10. Χρήση Τρίτων Παρόχων
  1. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τρίτους παρόχους υπηρεσιών κρατήσεων (ενδεικτικά Booking.com).
  2. Η χρήση των παραπάνω παρόχου από Πελάτες τους δεσμεύει με τους όρους χρήσης εκείνων των ιστοσελίδων και ομοίως και για τυχόν πολιτικές απορρήτου.
  3. Η Εταιρεία δεν δεσμεύεται από τους όρους χρήσης των τρίτων παρόχων και δεν ελέγχει το περιεχόμενο αυτών.
 11. Εμπιστευτικότητα
  1. Παρακαλούμε να μην αποστέλλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή μέσω των λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης εμπιστευτικά δεδομένα (προσωπικά ή επιχειρηματικά).
 12. Δωσιδικία
  1. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των όρων του παρόντος, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Καβάλας.
 13. Εφαρμοστέο Δίκαιο
  1. Εφαρμοστέο δίκαιο θα είναι το ελληνικό.